PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
17-200 Hajnówka
ul. Słowackiego 29
tel. 858733032, fax 858733034

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o. w Hajnówce informuje odbiorców wody miejskiej miasta Hajnówki oraz wsi Dubiny, Lipiny, Postołowo. Sawiny Gród, Skryplewo, Poryjewo o planowanych nocnych płukaniach sieci wodociągowej od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Płukania nocne sieci wodociągowej będą się odbywały w następujących terminach oraz godzinach 2230 - 430.
 

TERMINY PŁUKANIA SIECI:

-     06 luty            2017 r

-     03 kwiecień   2017 r

-     04 wrzesień   2017 r

-     04 grudzień    2017 r

Informacje o płukaniach sieci wodociągowej zamieszczone są: na stronie internetowej PWiK Sp. z o. o., telewizji kablowej, tablicy Urzędu Miasta, przekazane sołtysom wymienionych wsi. Za uciążliwości i niedogodności związane z płukaniem sieci wodociągowej wszystkich odbiorców wody przepraszamy.

Prezes PWiK Spółka z o. o. w Hajnówce