logo ARiMR

Wójt Gminy Hajnówka serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie organizowane przez ARiMR z zasad wypełniania wniosków o płatność bezpośrednią i ONW na rok 2017 oraz niektórych działań pomocowych z PROW 2014-2020.

Herb Gminy Hajnówka

Informuje się, że w dniu 1 marca 2017 r. (środa) o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Dubinach (ul. Główna 116), odbędzie się spotkanie mieszkańców gminy Hajnówka z projektantem, który będzie opracowywać dokumentacje projektowe instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.