Pływak na basenie

Propozycje do kalendarza imprez rekreacyjno - sportowych planowanych do realizacji przez OSiR w Hajnówce na rok 2016