W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!

Krajowe Biuro Wyborcze Państwowa Komisja Wyborcza

WYBORCO!
W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!
Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz.
Zameldowanie na pobyt stały powoduje ujęcie w rejestrze wyborców.
Pamiętaj! Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje ujęcia w rejestrze wyborców.
 
Wyborcy:
• stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie
• nigdzie niezamieszkali przebywający stale na obszarze gminy
- wpisani zostaną do rejestru wyborców tylko wtedy, gdy złożą pisemny wniosek w tej sprawie w urzędzie gminy, w której stale zamieszkują.
Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi w celu wpisania do rejestru wyborców muszą złożyć wniosek w tej sprawie, nawet jeżeli są zameldowani na pobyt stały na obszarze Polski.

Jeżeli:
• wymeldowałeś się z miejsca pobytu stałego
• zgłosiłeś, że na stałe wyjeżdżasz poza granice Polski
- zostaniesz skreślony z rejestru wyborców i nie będziesz z urzędu ujęty w spisach w wyborach i referendach, nawet jeżeli będziesz zameldowany na pobyt czasowy.

WYBORCO!
Zapytaj pracownika urzędu gminy o szczegóły dotyczące złożenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców lub wejdź na stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl!
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz sprawdzić, czy jesteś ujęty w stałym rejestrze wyborców! Rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

WYBORCO!
Jeżeli nie jesteś wpisany do rejestru wyborców, nie zostaniesz ujęty w spisie oraz nie będziesz mógł się do niego dopisać w związku z wyborami samorządowymi, a także referendami lokalnymi i nie będziesz mógł wziąć udziału w głosowaniu.

ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa www.pkw.gov.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 625 06 17 fax. 22 629 39 59