bele słomy

Dane sołtysów z gminy Hajnówka (kadencja 2014-2018)

L.p. Wieś sołecka Nazwisko i imię Adres do korespondencji Telefon/Faks
1. Bielszczyzna Janiuk Łukasz Bielszczyzna 3 530 858 632
2. Borek Maciuka Ewa Borek 4 502 657 881
3. Borysówka Jakoniuk Jan Borysówka 15 85 686 31 15
4. Chytra Gierman Bazyli
Chytra 58 511 983 875
5. Czyżyki Niczyporuk Władysław Czyżyki 36

85 686 44 53

504 229 187

6. Dubicze Osoczne Golonko Barbara Dubicze Osoczne 75 601 285 390
7. Dubiny

Sacharczuk Grażyna

Dubiny, ul. Główna 78 509 610 077
8. Kotówka Siegień Paulina Kotówka 40 666 845 231
9. Lipiny Jakubowska Katarzyna
Lipiny 46 A 509 221 486
10. Łozice Patejuk Roman Łozice 2a 856 853 162
11. Mochnate Golonko Michał Mochnate 11 798 473 852
12. Nowoberezowo Chrościelewska Maria
Nowoberezowo 7/9 514 431 436
13. Nowokornino Woroniecka Alina
Nowokornino 69 515 683 835
14. Nowosady Sokołowski Stanisław
Nowosady 72 504 166 825
15. Orzeszkowo Owerczuk Agnieszka Orzeszkowo 86B 698 295 243
16. Pasieczniki Duże Kraśko Jan Pasieczniki Duże 25

85 685 31 96

510 828 395

17. Postołowo Daniluk Agnieszka Sawiny Gród 24A 664 157 020
18. Progale Mirosław Borowik Progale 14 515 234 850
19. Puciska Michalczuk Jarosław Puciska 13

85 683 26 35

505 364 638

20. Rzepiska Sajewicz Jan Rzepiska 3 518 960 569
21. Stare Berezowo Charytoniuk Nadzieja Stare Berezowo 155

85 686 88 89

692 053 375

22. Topiło Sawczuk Nina Topiło 9

85 685 31 84 

785 225 981

23. Trywieża Sołowianiuk Konstanty Trywieża 54 516 334 395
24. Wasilkowo Niczyporuk-Szyło Jan Wasilkowo 1

85 686 31 01

663 610 033

25. Wygoda Zieniuk Sławomir
Wygoda 6 696 931 991