Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

 

W związku z panującą sytuacją przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy jest ograniczone. Aby dokonać zgłaszania kandydatów na członków komisji  należy najpóźniej do dnia 10.04.2020 roku do godz. 15:30 przesłać zgłoszenie wraz z pełnomocnictwem w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  .  Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przysłać do tutejszego Urzędu tradycyjną pocztą.  Innym sposobem jest dostarczenie koperty ze zgłoszeniem i  pełnomocnictwem do skrzynki podawczej, która znajduje się na parterze  holu Urzędu Gminy. 

 

Wszelkich informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu 85 682 25 00  w. 22

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce czasowo zmienia model swojego funkcjonowania.

Od dnia 26 marca 2020 r. w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wprowadzeniem dalszych ograniczeń, a także troską o zdrowie i bezpieczeństwo osób bezrobotnych, pracodawców oraz pracowników urzędu pracy, zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów.

Oznacza to, że do odwołania, siedziba PUP w Hajnówce będzie zamknięta, a do siedziby urzędu wpuszczani będą wyłącznie pracownicy PUP.

 

Sytuacja ta nie oznacza, że pracownicy urzędu przerwą pracę. Na bieżąco będą rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane do PUP za pośrednictwem internetowych formularzy, poczty tradycyjnej oraz elektronicznej, a także telefonicznie.

Dodatkowo przy głównym wejściu do siedziby urzędu przy ul. Piłsudskiego 10A w Hajnówce została umieszczona skrzynka wrzutowa na korespondencję.

 

Odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz wydane decyzje administracyjne przesyłane będą elektronicznie lub tradycyjną pocztą.

        

Wszystkie komunikaty o bieżącej działalności urzędu, w tym informacja o wznowieniu bezpośredniej obsługi klientów są i będą publikowane na stronie głównej urzędu – hajnowka.praca.gov.pl.

        

 

Hajnówka, 2020.03.25

 

Z poważaniem

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce

Marek Roszczenko

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem informujemy szanownych klientów Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie o zmianach w funkcjonowaniu Ośrodka.

Aby skutecznie chronić zdrowie nas wszystkich wprowadzamy do odwołania ograniczenia w osobistym sposobie załatwiania spraw w obiektach PODR Szepietowo. Co do zasady proponujemy kontakt wyłącznie telefoniczny, mailowy lub pisemny aby ograniczyć sytuacje sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  

 

  1. Do odwołania zostają zawieszone dyżury doradców w gminach.

Na gminnych tablicach ogłoszeń znajdziecie Państwo namiary telefoniczne i mailowe pracowników, którzy pełnili tam dotychczas dyżury oraz pełną listę wraz z namiarami pracowników Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego (PZDR) w celu uzyskania potrzebnego Wam kontaktu. Wyżej wymienione informacje dostępne są również na stronie internetowej PODR Szepietowo (www.odr.pl). 

 

  1. Do odwołania w siedzibach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego pełnione będą ograniczone osobowo dyżury doradców.

Wykazy imienne osób dyżurujących w kolejnych dniach wywieszone będą w siedzibie PZDR lub informację o tym uzyskacie Państwo po kontakcie telefonicznym z PZDR. Proszę upewniać się każdorazowo co do obecności danego pracownika przed przyjazdem do PZDR. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczony jest kontakt osobisty z doradcą w wyznaczonych do tego pomieszczeniach w PZDR pod rygorem jednak zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. 

 

  1. Do odwołania zostają zawieszone szkolenia i pokazy organizowane dla rolników przez doradców PODR Szepietowo.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Wojciech Mojkowski

Dyrektor PODR Szepietowo

 

Doradca pełniący dyżur w Gminie Hajnówka:

 

WIERA GAWRYLUK

Tel:  502 477 966

e-mail: wgawryluk@wp.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Lista doradców PZDR Hajnówka

 

RYSZARD WOŚ

Tel: 502 477 933

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WIERA GAWRYLUK

Tel:  502 477 966

e-mail: wgawryluk@wp.pl    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

AGNIESZKA KOŚCIUCZUK

Tel:  502 477 963,   516 050 660

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

NINA SACHARCZUK

Tel:  502 477 934

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

JULITA GRYC

Tel:  506 664 421,    500 222 940

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KRYSTYNA FIŁONOWICZ

Tel:  692 705 246

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ANNA KOZŁOWSKA

Tel:  502 477 957

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W załączeniu przesyłam ostatni numer Wieści Podlaskich wraz z dodatkiem Gazeta Hajnowska.

http://www.wiescipodlaskie.eu/

 

Pozdrawiam

Wieści Podlaskie