Szanowni Państwo, 

do zapoznania się i ewentualnego wykorzystania przesyłam informację w sprawie interwencji posła do PE Krzysztofa Jurgiela

dotyczącej Europejskiego Zielonego Ładu.

chaber

Szanowni Państwo!

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) objął patronatem inicjatywę Fundacji Chaber Polski pn. "Stacja Kultura".

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w przedsięwzięcie pn. „Stacja Kultura”, mające na celu propagowanie wiedzy na temat sztuki oraz przybliżenie szerokiemu kręgowi odbiorców twórczości młodych artystów,

logo ugh

ZAWIADOMIENIE

 

W  związku z licznymi podtopieniami na terenie Gminy Hajnówka, zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji w zakresie liczby zalanych gospodarstw rolnych, powierzchni pól uprawnych, łąk i pastwisk.

Powyższe informacje proszę zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 44 lub telefonicznie pod numerem 85 306 78 23 w godz. 730 – 1530.

 

Wójt Gminy Hajnówka

pge

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

Miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Dubiny: ul. Główna (nr parzyste od 16 do 62A oraz nr nieparzyste od 13 do 69), Torowa (posesje nr: 32, 82 oraz działki nr: 690/3, 719/1, 698/1, 727/1), Leśna (posesje nr: 1 i 3), Łąkowa (nr parzyste od 120 do 136, nr nieparzyste:  9, 9A, 15D, 17, 19, 25, 27 oraz działki nr: 569/3, 566/4)

03-815 14.02.2024 7.00-12.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

us

W lutym 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

  • Badanie budżetów gospodarstw domowych
  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności
  • Kondycja gospodarstw domowych (5-14.02)