Wykres kołowy

Elementem komplementarnym są portrety miejscowości statystycznych dostępne w Banku Danych Lokalnych.

Mapa obszaru Gminy Hajnówka

Gmina Hajnówka to gmina wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu hajnowskiego. Gmina Hajnówka ma 3 923 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 18,0% powierzchni powiatu.

  • 3 923  - liczba mieszkańców
  • 292,9 km²  - powierzchnia
  • 13 osób/km²  - gęstość zaludnienia
Obszar Gminy wpisany na listę dziedzictwa UNESCO

Gmina Hajnówka jest regionem atrakcyjnym turystycznie ze względu na walory środowiska przyrodniczego oraz obiekty dziedzictwa kulturowego.