Urząd Gminy Hajnówka informuje, iż w związku z realizacją inwestycji drogowej na odcinku od drogi wojewódzkiej do zabudowań wsi Nowoberezowo zachodzi konieczność przebudowy odcinka sieci wodociągowej.

 

W związku z powyższym w dniu 02.07.2024 r. od godziny 9:00 do godziny 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: 

Nowoberezowo. Dubicze Osoczne, Chytra, Progale.