Urząd Gminy Hajnówka informuje, iż w związku z realizacją inwestycji drogowej na odcinku od drogi wojewódzkiej do zabudowań wsi Nowoberezowo zachodzi konieczność przebudowy odcinka sieci wodociągowej.
W związku z powyższym w dniu 02.07.2024 r. od godziny 9.00 do godziny 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:
Nowoberezowo, Dubicze Osoczne, Chytra i Progale.