pies

Urząd Gminy Hajnówka poszukuje właściciela lub nowego domu dla psa znalezionego w Starym Berezowie. Piesek jest średniej wielkości kundelkiem o długiej sierści.

pielgrzymka

Nikt z nas nie powinien mieć wątpliwości, iż pielgrzymowanie wzbogaca człowieka duchowo i cieleśnie, natomiast trud jaki wkładamy podczas pieszej wędrówki, oraz modlitwa z którą pielgrzymujemy na ustach, przybliża nas do Boga.

Pielgrzymowanie to wielowiekowa tradycja sięgająca nawet czasów starożytnych. Dzisiaj pielgrzymuje cały świat do wyjątkowych miejsc kultu religijnego. W Polsce pątnicy głównie udają się na Jasną Górę, natomiast wyjątkowym miejscem na mapie prawosławia w Polsce jest Św. Góra Grabarka.

ugh

Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Hajnówka informuje, że od 1 września do 30 listopada 2020 roku, rolnikom nieposiadającym w domu komputera bądź połączenia z Internetem, zapewnia się bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Hajnówka, dnia 1 września 2020r.

IP.6140.85.1.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

  1. Zamawiający Gmina Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka   (nazwa zamawiającego) zaprasza do złożenia oferty .
  1. Przedmiot zamówienia:

„Odławianie, odbieranie, transport i utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Hajnówka przez okres od dnia zawarcia umowy  do 31.12.2021”.

 

spis
Dziś rozpoczyna się #PowszechnySpisRolny2020. Będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.
To badanie jest przeprowadzane raz na 10 lat.
 
Jesteś ciekawy kto jest objęty spisem rolnym i o co zapytamy w spisie?
 
Odpowiedzi na te pytania oraz formularz do spisania się przez Internet znajdziesz na stronie https://spisrolny.gov.pl/