Szanowni Państwo,


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w Gali  „Zakupu prospołecznego”, która odbędą się w dniu 8 listopada 2019 r.

Przekazujemy pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wyjaśniające pewne kwestie oraz procedury postępowania dotyczące działań zmierzających do rozwiązania problemu szkód wilczych na terenie powiatu hajnowskiego.

 

Treść pisma w pliku PDF

Zarząd Koła Łowieckiego Puszcza w Białowieży przesyła harmonogram polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020.

O dwa tygodnie, do 15 listopada 2019 r., został przedłużony termin składania wniosków o  pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Szanowni Państwo

W najbliższy weekend żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT będą szkolić się w terenie „rzeczywistym” w czterech powiatach:

  • sokólskim – w Miszkiennikach Wielkich (gm. Szudziałowo) z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki,
  • łomżyńskim,
  • hajnowskim,
  • zambrowskim.

 

https://sway.office.com/SBzvVMRJzzUcbl5Y?ref=email