JAK ZAPŁACIĆ PODATEK I OPŁATĘ ZA WYWÓZ ŚMIECI?

W związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie kraju, oraz wprowadzonymi ograniczeniami zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID – 19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęcamy do regulowania należności z tytułu podatków i opłat poprzez korzystanie z bankowości elektronicznej.

Życzenia Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku

Życzenia Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku - maj 2020 r.

Dotacja NFOŚiGW na usuwanie odpadów

Informujemy, że Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił udzielić Gminie Hajnówka dofinansowania w formie dotacji do kwoty 11 861,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", w ramach którego w terminie do 2021-03-31 poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu zostanie 24,84 Mg odpadów. 

Święta majowe

1 Maja Międzynarodowy Dzień Pracy jest świętem obchodzonym na świecie od 1890 roku. Zostało wprowadzone dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w Chicago,USA  z początku maja 1886r. Jedną z głównych przyczyn był strajk robotników, który był częścią kampanii dotyczącej zmian warunków zatrudnienia. Geneza święta jest przede wszystkim związana z walką o ośmiogodzinny dzień pracy. W Polsce pierwsze obchody miały miejsce 1890 roku, były organizowane przez działaczy robotniczych wbrew woli zaborców. Po II wojnie światowej
w okresie PRL Święto 1 Maja było obchodzone uroczyście, odbywały się wiece, pochody. Po 1989 roku organizowane są nadal manifestacje partii lewicowych.

wóz
Miło nam poinformować, iż od 23 kwietnia w naszej jednostce OSP Orzeszkowo jest w podziale „nowy”  STAR 244.   Trafił on do nas w wyniku przetargu, jaki wygraliśmy, pochodzi z gminy Piaseczno, gdzie jeździł w OSP Bogatki.