baner

Materiał o Białowieży z wywiadem przeprowadzonym z Wójt Gminy Hajnówka Lucyną Smoktunowicz nadany wczoraj (05.10.2017) w głównym programie prasowym Swiss Public Radio.
Link do audycji https://www.srf.ch/play/radio/echo-der-zeit/audio/polnischer-urwald-in-bedraengnis?id=1a56c3f9-e2f2-4bc0-a974-c81aab4a7744&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7

Baner

Szanowni Państwo,

Z największą przyjemnością zapraszam do udziału w konkursie literackim „Legendy Puszczańskich Uroczysk” organizowanym przez Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Białowieska, Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki oraz Ligę Ochrony Przyrody oddział w Hajnówce pod honorowym patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Konkurs skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych z regionu Puszczy Białowieskiej.

Regulamin konkursu

Spis uroczysk Puszczy Białowieskiej

Ponadto zapraszam również na pomocnicze wykłady dla osób biorących udział w konkursie literackim „Legendy Puszczańskich Uroczysk” i dla osób zainteresowanych (wykłady są otwarte dla wszystkich).

  • 11.10. „Puszcza Białowieska domem leśnych oddziałów”, prow. Marta Chmielińska-Jamroz, Oddział IPN w Białymstoku (strona wydarzenia: http://bit.ly/2gfyBJl )
  • 18.10. „Sztuka pisania legend”, prow. Elżbieta Laprus, TL w Białowieży
  • 25.10. „Czytanie map Puszczy Białowieskiej”, prow. Mariusz Agiejczyk
  • 08.11. „Człowiek w Puszczy Białowieskiej”, prow. Rafał Zapłata, Fundacja Hereditas

godz. wykładów: 18:00, sala konferencyjna Nadleśnictwa Hajnówka

+ dodatkowo: spacer po osadzie TOPIŁO z leśnikiem w sobotę 21.10. godz. 10:00 (obowiązują zapisy; dojazd do osady we własnym zakresie, spotkanie na parkingu AUL)

Legendy Uroczysk konkurs

Legendy Uroczysk wykłady

Z leśnym pozdrowieniem Darz Bór
Paulina Król
Specjalista SL ds. promocji, edukacji i turystyki
Nadleśnictwo Hajnówka
tel.: +48 605 150 872
Nadleśnictwo Hajnówka
Kolejki Leśne 12
17-200 Hajnówka
http://www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl/

baner

Podziekowania PBwH

logo NFZ

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w POZ

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
• w warunkach ambulatoryjnych,
• w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
• telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
• nagłego zachorowania;
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Od 1 października 2017 r. nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizują:

Lp.

Nazwa świadczeniodawcy

Adres miejsca realizowania świadczeń

Telefon

1. SP ZOZ w Augustowie Augustów, ul. Szpitalna 12 87 644 43 00
2. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Białystok, ul. Sienkiewicza 79 85 652 25 05
3. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego Białystok, ul. Skłodowskiej 26
(budynek C, wejście za bud. administracji)
85 748 81 26, 748 81 27
4. SP ZOZ w Bielsku Podlaskim Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1 85 833 43 77
5. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej Dąbrowa Białostocka, ul. Skłodowskiej 15 85 712 33 17
511 955 632
512 338 618
6. Szpital Ogólny im. dr. W. Ginela w Grajewie Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34 601 200 611
501 041 100
7. SP ZOZ w Hajnówce Hajnówka, ul. Dowgirda 9 85 682 91 11
8. SP ZOZ im. dr. E. Jelskiego Knyszyn, ul. Grodzieńska 96 85 716 70 49
9. Szpital Ogólny w Kolnie Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 86 273 93 21
10. SP ZOZ w Łapach Łapy, ul. Korczaka 23 85 814 24 35
11. Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego  Łomża, ul. Piłsudskiego 11
(ambulatorium pediatryczne)
86 473 36 66
12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/19
(ambulatorium dla dorosłych)
86 216 23 60
13. SP ZOZ w Mońkach Mońki, ul. Niepodległości 9 85 727 81 60, 668 877 540
14. SP ZOZ w Sejnach Sejny, ul. Rittlera 1 87 517 23 01
15. SP ZOZ w Siemiatyczach Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 85 655 22 00 wew. 360, 517 598 801, 514 998 183
16. SP ZOZ w Sokółce Sokółka, ul. Sikorskiego 40 85 722 05 33
17. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera Suwałki, ul. Szpitalna 60 87 562 95 79
18. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Wasilków, ul. Kryńska 32 85 745 35 58
19. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5 86 477 54 50
20. Szpital Powiatowy w Zambrowie Zambrów, ul. Jana Pawła II 3 86 276 36 59, 504 547 537, 789 105 235

Do pobrania: 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna od 1 października 2017 r. – adresy i telefony

JAK WZYWAĆ POGOTOWIE RATUNKOWE?

JAK UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY W STANACH NAGŁYCH?

Herb Gminy Hajnówka

INFORMACJA

Wójt Gminy Hajnówka informuje właścicieli gruntów o nie przyjmowanie odpadów niewiadomego pochodzenia (osady ściekowe) jako nawóz na grunty orne.

Należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • źródło pochodzenia nawozu (osadu ściekowego),
  • badania nawozu,
  • badania gruntu,
  • obowiązek ustalenia dawki nawozu na grunt.

Komunalne osady ściekowe (zgodnie z ustawą o odpadach) - to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych;

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych – to rozprowadzanie komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi lub wprowadzanie ich do gleby.

Zasady stosowania komunalnych osadów ściekowych reguluje:

  1. ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz.21). Szczegółowe informacje związane ze stosowaniem osadów ściekowych zawiera art. 96 ustawy o odpadach,
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 w sprawie komunalnych osadów ściekowych, m.in.: zgodnie z 2 ust. 1 pkt. 1, 2, 3a, § 3ust. 1, 3, § 6 ust. 2.

W przypadku wątpliwości co pochodzenia stosowanego nawozu na polach uprawnych można skontaktować się z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku w celu uzyskania informacji w tej sprawie.

Wójt Gminy Hajnówka

Pani Lucyna Smoktunowicz