Szanowni Państwo,


tegoroczne obchody Święta Niepodległości są inne niż w ostatnich latach. Wobec epidemii koronawirusa utrudnione jest przeżywanie wspólnej patriotycznej radości, która towarzyszy uroczystym rocznicowym zgromadzeniom. Nie powinno to jednak osłabiać siły naszego ducha i narodowej dumy z niepodległej Ojczyzny oraz zwalniać nas z odpowiedzialnej refleksji o Polsce i jej przyszłości.

Towarzyszy nam historyczna świadomość, że niepodległość łatwo można stracić, ale trudno ją odzyskać. Nie mieliśmy własnego państwa przez długie 123 lata zaborów, a wymarzona wolność została okupiona walką i ofiarą pokoleń, przegranymi zrywami powstańczymi, emigracją, syberyjskimi zsyłkami.

Symboliczny dzień 11 listopada 1918 roku nie zakończył walki o niepodległą Polskę. Dopiero zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, po Wiktorii Warszawskiej i Niemeńskiej, zapewniło niepodległy byt II Rzeczypospolitej. Niestety nie na długo. Czekała nas niemiecka i sowiecka agresja czasu II wojny światowej, a potem kilkudziesięcioletnie komunistyczne zniewolenie.

Nikt tak dobrze jak Polacy nie zna goryczy niewoli i ceny wolności. Składamy dzisiaj hołd tym, którzy przez ponad ostatnie dwa stulecia walczyli „za najświętszą sprawę”. Dzięki „Solidarności” od 30 lat żyjemy znowu w suwerennym państwie i cieszymy się wolnością. Przyszłość Polski zależy od tego, czy potrafimy z niej korzystać w sposób odpowiedzialny. „Wolność wszakże – mówił Św. Jan Paweł II – może przerodzić się w swawolę, a swawola – jak wiemy również z naszych własnych dziejów – może omamić człowieka pozorem złotej wolności”.

Wobec współczesnych zagrożeń – militarnych, cywilizacyjnych, aksjologicznych – może jeszcze bardziej niż kiedykolwiek nasza Ojczyzna potrzebuje solidarnych wysiłków i odważnej postawy w umacnianiu siły i sprawności państwa, jego suwerenności i bezpieczeństwa, tożsamości kulturowej, tradycji oraz wartości stanowiących fundament europejskiej cywilizacji, w trosce o rozwój Polski i jakość życia Polaków. „Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli – czytamy w Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku. Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa”.

Dzisiaj powinniśmy wszyscy się zastanowić, jak my, mając ten wielki dar niepodległości Ojczyzny i suwerennego państwa, wywiązujemy się z tego obowiązku. O to zapytują nas też na pewno przyszłe pokolenia.

 

Święto Niepodległości 2020 roku

 

Z wyrazami patriotycznej solidarności

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Jarosław Zieliński

 

11 11 list