Już po raz IX odbyło się w lutym spotkanie eksperckie w sprawie Puszczy Białowieskiej. Uczestnikami spotkania byli naukowcy, leśnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego. W czasie ostatniego spotkania obecni byli też goście - eksperci w dziedzinie związanej z tematyką spotkania, przedstawiciele Białowieskiego Parku Narodowego oraz Parku Narodowego Białowieżskaja Puszcza.

Zasady zarządzania obiektem światowego dziedzictwa UNESCO w białoruskiej części Puszczy przedstawił Pan Dymitry Bernatsky. Ponadto omówione zostały prace nad korektą strefowania oraz aktualne reżimy ochronne oraz możliwości i potrzeby zmiany zapisów.