W ty roku mija setna rocznica działalności urzędów pracy. W 1919 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał dekret o powołaniu służb zatrudnienia. 19 stycznia minęło sto lat od tego historycznego wydarzenia. Od tamtej pory rola tych instytucji zmieniła się.

Z tej okazji Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował konferencję, na której medale otrzymało kilkudziesięciu pracowników publicznych służb zatrudnienia. W gronie odznaczonych znalazł się też dyrektor PUP w Hajnówce

Gmina Hajnówka współpracuje z Urzędem Pracy w Hajnówce od bardzo dawna. Współpraca dotyczy przeważnie ofert zatrudnienia. Korzystają na tym trzy strony. Po pierwsze bezrobotny, ponieważ znajduje pracę, a tym samym może zarabiać. Po drugie pracodawca, bo ma wsparcie i pomoc w realizacji zadań. Wreszcie po trzecie - urząd pracy, gdyż wykazuje się skutecznością działania, przez co ubywa mu bezrobotnych.

Urząd Gminy Hajnówka i jej jednostki organizacyjne od 2015 r. przyjęły do odbycia stażu lub na inne umowy ponad 40 osób. Oczywistym jest, że nie można zatrudnić wszystkich po upływie czasookresu obowiązywania umowy, ale zawsze taka osoba umożliwia organizowanie zastępstw czy tez wspomaga pracę urzędu do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarówno Urząd Gminy jak i jednostki, które przyjęły taką osobę otrzymują refundację kosztów zatrudnienia odpowiednio do charakteru umowy.