W dniach 7-8 luty 2019 r. odbyły się w Białowieży obrady Związku Gmin Województwa Podlaskiego. Uczestniczyli w nich m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś, posłowie na sejm RP Mieczysław Baszko, Dariusz Piontkowski, Jacek Bogucki, Kazimierz Gwiazdowski i Tomasz Cimoszewicz, z-ca prezesa WFOŚiGW Magdalena Tymińska, kurator oświaty Beata Pietruszka oraz przedstawiciele gmin zrzeszonych w ZGWPP. Gościem specjalnym spotkania była Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

Samorządowcy wybrali nowe władze Związku. Dotychczasowego przewodniczącego ZGWPP Mirosława Lecha, który te funkcje pełnił przez 20 lat zastąpił wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć. Wybrano również członków zarządu związku – zostali nimi Piotr Kłys (wójt gminy Łomża), Zbigniew Karwowski (burmistrz Moniek), Ewa Kulikowska (burmistrz Sokółki) i Raisa Rajecka (wójt gminy Bielsk Podlaski).

W dniu 07.02.2019r. podziękowano za społeczną pracę z Zarządzie ZGWWP Zenonowi Białobrzeskiemu oraz Krzysztofowi Radziszewskiemu.

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego istnieje od 2000 roku. Zrzesza gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 20 tys. mieszkańców. Jego podstawowym celem działania jest integracja samorządów wiejskich i współpraca w celu podniesienia dobrobytu kulturalnego i materialnego gmina wiejskich. Do ZGWWP należy 96 gmin (na 110 w województwie).