dotacja

2 czerwca 2022r. to w historii Gminy Hajnówka niezwykle dobry dzień. W tym dniu Wójt Gminy Hajnówka odebrała Promesy na inwestycje drogowe. Pomoc udzielona przez Województwo w kwocie 62 tys. zł. zostanie przeznaczona na zwalczanie negatywnych skutków trwającego kryzysu migracyjnego. Umowa na  dotację celową została podpisana przez Wójt Lucynę Smoktunowicz w dniu 10 czerwca.  Zostaną odremontowane drogi, którymi poruszały się ciężkie pojazdy wojskowe i straży granicznej.

program inwestycji strrategicznych
Mamy 11 056 530,89 zł. na inwestycje w Gminie Hajnówka.

droga lipiny-dubiny

Dnia 19 kwietnia 2022r. ruszyły prace na drodze Lipiny-Dubiny. Przekazanie terenu dla wykonawcy odbyło się 30 marca. Pierwsze prace dotyczą budowy kanalizacji deszczowej i ściekowej oraz przebudowy istniejącej przepompowni kanalizacji sanitarnej. Wartość zadania wynosi ok. 6,5 mln zł. Gmina Hajnówka otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości ok. 6,2 mln zł.

konsultacje sciezka rowerowa

W dniu 5 kwietnia 2022r., w Enklawie Białowieskiej w Nieznanym Borze odbyły się drugie konsultacje dotyczące planowanej budowy ścieżki z Hajnówki do Białowieży. Miały one formę warsztatów. Obecni byli autorzy potencjalnych ścieżek, specjaliści od ich budowy w terenie zalesionym, przedstawiciele Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, WWF, Nadleśnictw i innych jednostek.

konsultacje

W dniu 31 marca 2022r. w Urzędzie Gminy Hajnówka odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego dotyczące planowanej budowy ścieżki rowerowej Białowieża-Hajnówka, zaś 2 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w HDK.