Poniżej przedstawiamy na zdjęciach świetlicę w Orzeszkowie, która bardzo zmieniła się po remoncie. Dzięki współpracy z OSP Orzeszkowo, udało się odnowić i świetlicę, i remizę, i pomieszczenie socjalne strażaków.
 
Sposób użytkowania i korzystania ze świetlic Gck Dubiny regulują zarządzenia dostępne na stronie Urzędu Gminy.