inwestycje

Trwa naprawa dróg zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa. Środki pochodzą z Polskiego Ładu.

Na terenie Gminy Hajnówka jest modernizowana nawierzchnia od drogi woj. do Nowoberezowa. Trwają również przygotowania do nałożenia nakładek od drogi wojewódzkiej przez Dubicze Osoczne, Borek, Pasieczniki Duże do drogi wojewódzkiej i od Dubicz Osocznych do Jagodnik.

inwestycje

Trwają prace przy inwestycjach wodno- kanalizacyjnych na terenie Gminy Hajnówka. Trwa budowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Torowej w Dubinach (jeden projekt) oraz budowa wodociągu do Nieznanego Boru (drugi projekt).

sawiny
W dniu 07.06.2024r. nastąpił częściowy odbiór zadania "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka".

par bud

W dniu 3 czerwca została podpisana z firmą PAR-BUD ROBERT BERK umowa na ,,Wykonanie nakładek na odcinkach dróg wewnętrznych". Kolejne drogi w Gminie zyskają nakładki asfaltowe: obręb Nowosady dz. nr geod. 507; obręb Dubiny dz. nr geod. 970/1 (przy Szkole Podstawowej w Dubinach); obręb Dubiny dz. nr geod. 951; obręb Dubiny dz. nr geod. 931/1.
Realizacja zadania potrwa do 30 czerwca 2024 r.

nikot
W dniu 19 kwietnia 2024 r. zostały podpisane Umowy na zadanie ,,Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka" finansowane z Polskiego Ładu.
Cześć II dotyczy ,,Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej", którą będzie realizować Przedsiębiorstwo Instalacyjne "NIKOT" z Białegostoku. Wartość zadania brutto wynosi 3 884 340,00 zł. i będzie ono zrealizowane do 7.10.2024 r. Szczegóły były opublikowane w SWZ w przetargu.