inwestycje

inwestycje

W dniu 27 czerwca 2023r. Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz podpisała umowę na wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 80 tys. zł. z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej w Dubinach. 

fotowoltaika

pow

Ruszyły prace przy Centrum Etnograficzno - Ekumenicznym w Dubinach. Z Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna Wieś otrzymaliśmy wsparcie na montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby CEE. Umowa została podpisana 31 maja z firmą Agrosolar, a zadanie ma być wykonane do końca września.

modernizacja

W ramach inwestycji "Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka" będą prowadzone dalsze prace. Została wyłoniona firma, która usunie darninę z poboczy dróg wyasfaltowanych i uzupełni je żwirem drogowym. Koszt zadania to kwota ok. 160 tysięcy zł. Prace potrwają do 31 lipca 2023r.

dotacja

Szkoła Podstawowa w Dubinach zmienia się z dnia na dzień. W ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" naszej szkole przyznano dofinansowanie w kwocie 80 tys. zł. z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni). W V Edycji "Posiłek w szkole i w domu" otrzymało wsparcie 14 gmin naszego województwa, w tym nasza.

logo ugh

pow

Pracujemy intensywnie. Obok realizowanych dużych inwestycji i mniejszych wykonywanych siłami pracowników brygady, wkraczamy w kolejne. W dniu 31.05.2023r. Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz podpisała umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Etnograficzno - Ekumenicznym w Dubinach. Dofinansowanie otrzymano w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś". Prace powinny być wykonane do końca września tego roku.