W dniu 8 września 2023 roku Wójt Gminy Hajnówka podpisała umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. na „Remont drogi gminnej nr 108586B od drogi powiatowej Orzeszkowo – Poryjewo do drogi gminnej w Orzeszkowie – II etap”.

Zakres umowy obejmuje remont drogi gminnej o długości 0,77 km.

Koszt robót budowlanych wynosi: 320 046,00 zł.

Inwestycja ma zakończyć się w IV kwartale 2023 roku.

To bardzo ważna i wyczekiwana inwestycja dla naszej Gminy.

Inwestycja jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Gmina Hajnówka otrzymała dofinansowanie w kwocie 172 629,72 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 108586B od drogi powiatowej Orzeszkowo – Poryjewo do drogi gminnej w Orzeszkowie – II etap”.

 

inwestycje