modernizacja

W ramach inwestycji "Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka" będą prowadzone dalsze prace. Została wyłoniona firma, która usunie darninę z poboczy dróg wyasfaltowanych i uzupełni je żwirem drogowym. Koszt zadania to kwota ok. 160 tysięcy zł. Prace potrwają do 31 lipca 2023r.

dotacja

Szkoła Podstawowa w Dubinach zmienia się z dnia na dzień. W ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" naszej szkole przyznano dofinansowanie w kwocie 80 tys. zł. z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni). W V Edycji "Posiłek w szkole i w domu" otrzymało wsparcie 14 gmin naszego województwa, w tym nasza.

logo ugh

pow

Pracujemy intensywnie. Obok realizowanych dużych inwestycji i mniejszych wykonywanych siłami pracowników brygady, wkraczamy w kolejne. W dniu 31.05.2023r. Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz podpisała umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Etnograficzno - Ekumenicznym w Dubinach. Dofinansowanie otrzymano w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś". Prace powinny być wykonane do końca września tego roku.

inwestycje
Drodzy Mieszkańcy, przepraszamy za utrudnienia w korzystaniu z dróg gminnych. Na naszych drogach jest realizowana duża inwestycja w ramach Polskiego Ładu. Prace na terenie gminy posuwają się do przodu.

logo ugh

pow

Gmina Hajnówka informuje, iż otrzymała pomoc finansową na realizację zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Etnograficzno-Ekumenicznego w Dubinach”. Zadanie pn. ”Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Etnograficzno-Ekumenicznego w Dubinach” będzie współfinansowane przy pomocy środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Etnograficzno-Ekumenicznego w Dubinach”. Kwota pomocy wyniesie 26 200,00 zł, co pokryje do 50% wartości kosztów kwalifikowanych.