W ramach inwestycji "Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka" będą prowadzone dalsze prace. Została wyłoniona firma, która usunie darninę z poboczy dróg wyasfaltowanych i uzupełni je żwirem drogowym. Koszt zadania to kwota ok. 160 tysięcy zł. Prace potrwają do 31 lipca 2023r.

 

 

 Tab Fu Pol Lad Gm Hajn drogigminneiwewnetrzne