W ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego- Kreatywna Wieś", Gmina Hajnówka otrzymała dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. W dniu 26.06.2024r. została podpisana umowa na zadanie ,,Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Lipinach i Świetlicy Wiejskiej w Nowosadach". Inwestycja ma być zrealizowana do 10 września br.
 

 

Świetlice są dostępne zgodnie z aktualnym Zarządzeniem. Montaż instalacji natomiast jest obowiązkiem w kierunku realizacji programów unijnych. Kryzys klimatyczny spowodował, że wszyscy szukamy sposobów na ograniczenie negatywnego wpływu naszych działań na planetę. Jedną z najefektywniejszych metod redukcji emisji CO2 i ochrony środowiska jest inwestycja w energię odnawialną, a fotowoltaika staje się jej nieodłącznym elementem.

umowa