W dniu 28.06.2024 r. została podpisana umowa na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej Golakowa Szyja- droga woj. Zabłudów- Hajnówka".
Inwestycja będzie polegała na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej na długości 230 mb oraz budowie odwodnienia pasa drogowego. Konstrukcja drogi została przyjęta dla ruchu KR1 w oparciu o wykonaną opinię geotechniczną.
Ze względu na liczne uzgodnienia, czas przygotowania dokumentacji jest długim procesem, jak przy każdej dokumentacji drogowej. W tym wypadku termin wykonania zadania zaplanowano na 30.06.2025 r. i dopiero w kolejnym roku zostanie rozpoczęta kolejna procedura związana z przebudową drogi.
 
golakowa szyja