I etap przebudowy drogi rozpocznie się już wkrótce. W dniu 11.04.2024r. został przekazany teren budowy. Wykonawca zobowiązał się do zakończenia robót do 30 września 2024 roku. Gmina Hajnówka pozyskała środki na inwestycję z Polskiego Ładu. Wartość po przetargu przekroczyła kwotę 3,3 mln zł.