Dlaczego taka nazwa? Projekt zakładał koncentrację na terenach gmin, na miejscowościach położonych z dala od wielkich i mniejszych miast czy miasteczek. Zależało, by dotarły tam wieści o tym, iż zaburzenia psychiczne po prostu istnieją i przydarzają się tak samo, jak inne dolegliwości, że tak naprawdę mogą zrzydarzyć się każdemu – w dużej i w małej miejscowości, w mieście i na wsi. Ludzie, którym one się przytrafiły, żyją pośród nas i często potrzebują naszej pomocy…

Zostały przekazane wieści o tym, że istnieją instytucje, organizacje i osoby, od których można tę pomoc otrzymać. Lecz by tej pomocy móc udzielić, należy ten tajemniczy - niekiedy groźny świat osoby chorej poznać, zrozumieć i zaakceptować. Poznanie nieodłącznie wiąże się z przekraczaniem granic – granic własnej niewiedzy, czasami strachu, czasem niechęci. To wyciągnięcie ręki w kierunku nieznanego, oswojenie tego, co nieznane, zaakceptowanie i włączenie do własnego świata. W ten sposób świat dotychczas nieznany staje się światem nam bliskim, staje się cząstką naszego świata. Do tego właśnie ŚDS w Hajnówce chciał zachęcić członków społeczności naszego powiatu realizując projekt.

 

Projekt zakładał to, by ten tajemniczy świat choroby nieco lepiej poznały także osoby chore oraz ich rodziny. By dowiedziały się o tym, iż zaburzenia psychiczne stają się coraz bardziej powszechne na całym świecie - w tym również u nas - i nie powinny być, choć są - tematem wstydliwym i krepującym. By dowiedziały się być może nieco więcej o objawach choroby, o konieczności farmakoterapii, o możliwościach uzyskania instytucjonalnej pomocy w pobliżu miejsca zamieszkania. By osoby chore, niepełnosprawne oraz ich rodziny uświadomiły sobie, że te granice własnego świata, granice wyznaczone przez chorobę, można i należy przekraczać. Że można i że warto porzucać świat własnych niemożności, ograniczeń, lęków i rozczarowań na rzecz świata oferującego różnorodne możliwości działań przynoszących przyjemność, wytchnienie, radość i satysfakcję. Świata bardziej przyjaznego i ciekawego.

 

Projekt „Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany” przeznaczony był dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin z terenu Powiatu Hajnowskiego znajdujących się pod opieka Poradni Zdrowia Psychicznego w Hajnówce oraz dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce. Projekt był realizowany przez ŚDS w Hajnówce w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018.         Projekt był dofinansowany przez Powiat Hajnowski.

 

Jakie założenia towarzyszyły podczas tworzenia projektu? Celem projektu było, ogólnie mówiąc, stworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi – zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin. Zakładano, że do osiągnięcia tego celu przyczynią się działania informacyjno – edukacyjne na terenie gmin naszego powiatu, podnoszące poziom wiedzy społecznej na temat zaburzeń psychicznych oraz problemów z jakimi borykają się w różnych dziedzinach życia osoby nimi dotknięte oraz ich rodziny. Zakładano również możliwie szerokie upowszechnienie informacji o dostępnych na terenie naszego powiatu instytucjonalnych formach pomocy dla tychże osób. Chodziło też o to, by oferując udział w projekcie członkom rodzin osób chorych – odciążyć je od codziennych obowiązków związanych z chorobą bliskich. Celem była zmiana postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i przeciwdziałaniu ich stygmatyzacji. Utworzony w ŚDS Punkt Informacji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin stanowi kolejne ogniwo systemu wsparcia społecznego pomiędzy Poradnią Zdrowia Psychicznego, Oddziałem Psychiatrycznym a Środowiskowym Domem Samopomocy i jest miejscem spotkań osób dotkniętych tym problemem, w którym uzyskają one możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą czy też zdobywają wszelkie możliwe informacje na temat podejmowanych w ramach projektu przedsięwzięć bądź zapoznają się z ofertą usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce.

 

Od maja do sierpnia odbyło się dziewięć spotkań z mieszkańcami poszczególnych gmin. Na terenie gminy Hajnówka spotkanie odbyło się w GCK w Dubinach. Program zakładał prelekcje pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce na temat zaburzeń psychicznych oraz oferowanych przez ŚDS usług prowadzonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Informowano również słuchaczy o stałej współpracy z szeregiem instytucji oraz o wymiernych efektach tejże współpracy. Uczestnicy mieli możliwość uzyskania wiarygodnych, rzetelnych informacji na temat zaburzeń psychicznych i sposobów radzenia sobie z nimi w życiu. Prezentowana była również wystawa prac artystycznych powstałych w pracowniach terapeutycznych naszego ośrodka oraz występ zespołu muzycznego „Powrót” złożonego z uczestników ŚDS w Hajnówce z repertuarem piosenek rozrywkowych wykonywanych przy akompaniamencie gitar i automatu perkusyjnego. Głównym celem była promocja działań zaplanowanych w projekcie oraz promocja ośrodka.

 

20181213 095530