05 maja  2018 roku w Nowoberezowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zawody zostały zorganizowane przez Wójta Gminy Hajnówka Panią Lucynę Smoktunowicz przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce. W tegorocznych zawodach oprócz jednostek OSP Mochnate, OSP Nowokornino, OSP Orzeszkowo, gościnnie uczestniczyła jednostka OSP z Gminy Białowieża.

 

Zawody rozgrywane były w dwóch konkurencjach tj. sztafecie pożarniczej 7x50 z przeszkodami oraz w pożarniczym ćwiczeniu bojowym.

I miejsce zajęła drużyna z OSP w Mochnatem, II drużyna z OSP w Białowieży,  III drużyna OSP w Nowokorninie, a IV drużyna OSP w Orzeszkowie. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Hajnówka.

 

Po zawodach w świetlicy wiejskiej odbyła się część artystyczna, w której swój repertuar zaprezentowały zespoły: Żawaranki, uczniowie ze szkół podstawowych  w Nowokorninie i w Dubinach oraz zespół Lotos.

 

Zawody swoją obecnością zaszczycili także: bryg. mgr inż. Piotr Koszczuk - Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce, Grzegorz Bajko – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce, Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka,  Grzegorz Kasprowicz – Wójt Gminy Białowieża, Panie Alina Ginszt i Ewa Moroz – Dyrektorki SP w Nowokorninie i SP w Dubinach oraz Radni Gminy Hajnówka i sołtysi.

 

Szczególne podziękowania kierujemy dla Komisji Sędziowskiej z Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce za pomoc techniczną i profesjonalne przeprowadzenie zawodów.

 

fot. Nowiny podlaskie