W okresie poprzedzającym święta Wielkanocne nie mogło zabraknąć warsztatów świątecznych w świetlicach Gminnego Centrum Kultury w Dubinach. Warsztaty zostały zapoczątkowane jeszcze w lutym w świetlicy w Nowosadach, a zakończyły się w świetlicy w Mochnatem. W świetlicach: Borysówka, Dubiny, Stare Berezowo, Nowoberezowo oraz w szkole w Orzeszkowie warsztaty poprowadziła Pani Dorota Ginszt - Sklep Reszka, której serdecznie dziękujemy za inspiracje, fachowy instruktaż i pomoc w wykonaniu.

W czasie warsztatów powstawały ozdoby wielkanocne: jajka w technice dekupaż, pokryte masą szpachlową, ozdabiane kwiatami z pianki oraz stroiki. Cieszy nas duże zainteresowanie warsztatami, w których łącznie uczestniczyło około 100 osób.

Dziękujemy Pani Dorocie Ginszt za przeprowadzenie warsztatów oraz Pani Dyrektor Tamarze Krajnik za udostępnienie szkolnej stołówki. Dziękujemy Pani Radnej Walentynie Biryłko i Helenie Stepaniuk, sołtysom wsi Stare Berezowo - Pani Nadziei Charytoniuk i Orzeszkowo - Pani Agnieszce Owerczuk oraz Stowarzyszeniu Sympatyków Wsi Borysówka za pomoc w zorganizowaniu warsztatów.