koba

Firma KOBA Sp. z o.o. informuje, że został zakończony projekt unijny polegający na budowie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji. Mieszkańcy gminy mogą skorzystać z podłączenia swoich gospodarstw domowych do internetu o prędkości nawet 600 Mb/s. Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem 85 333 33 33 oraz na stronie internetowej www.koba.pl

logo ugh

Gmina Hajnówka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka” jest dofinansowane w 2023/2024 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

harmonogram

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r.

PDF z harmonogramem

https://www.puk-hajnowka.pl/harmonogram/

 

puk

W dniu 22.12. Gmina Hajnówka podpisała umowę z PUK w Hajnówce na "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych... na 2024r." Zaoferowana cena za tonę odpadów pozwala na utrzymanie opłat dla mieszkańców na tym samym poziomie. Będzie to już trzeci rok bez wzrostu opłat za odpady.

jurgiel

„Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław Ojczyznę miłą..."

W stajence betlejemskiej przyszedł na świat Jezus Chrystus.
Cud Narodzin naszego Zbawiciela wyzwolił człowieka z mocy zła i wzbudził
nadzieję na panowanie dobra, pokoju i miłości bliźniego.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzę jak najserdeczniej,
aby w każdym domu nie brakowało miłości, a pokój, dobro i wzajemny szacunek
trwały w rodzinach nieustająco. Życzę niezwykłych świątecznych chwil
w promieniach świateł choinkowych, przy śpiewie pięknych polskich kolęd.


Składam serdeczne życzenia, aby w Nowym Roku 2024 spełniły się osobiste marzenia, ziściły się życiowe plany, a w sercach zagościł pokój.

 
Zdrowia i szczęścia na cały rok 2024!

Krzysztof Jurgiel

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Życzenia Świąteczne 2023r