Szanowni Państwo, 

do zapoznania się i ewentualnego wykorzystania przesyłam informację w sprawie interwencji posła do PE Krzysztofa Jurgiela

dotyczącej Europejskiego Zielonego Ładu.

                W załączeniu:

  1. Pytanie do Komisji Europejskiej: Skumulowany efekt strategii Zielonego Ładu na poziom dochodu podstawowego gospodarstwa rolnego w poszczególnych państwach członkowskich.
  2. Odpowiedź udzielona przez komisarza Janusza Wojciechowskiego w imieniu Komisji Europejskiej.
  3. Kopia pisma posła do PE Krzysztofa Jurgiela dotycząca zawieszenia realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.Kopia pisma posła do PE Krzysztofa Jurgiela dotycząca zawieszenia realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.
  4. Kopia odpowiedzi Ministra Klimatu na pismo posła do PE Krzysztofa Jurgiela.Kopia odpowiedzi Ministra Klimatu na pismo posła do PE Krzysztofa Jurgiela.

 

Z poważaniem,

Agnieszka Kobeszko

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 26 C
tel./fax. 85 742-30-37