badania

W marcu 2024 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

  • Badanie budżetów gospodarstw domowych
  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności
  • Kondycja gospodarstw domowych (4-13.03)

dragon

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego.

logo ugh

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Hajnówka, działając na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn.zm.), art. 379 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54), zawiadamia mieszkańców gminy Hajnówka o zamiarze przeprowadzenia  kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469 z późn.zm.) dotyczących wykonywania obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości dotyczących pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

protest

Dnia 27 luty 2024 r. organizowany jest ogólnopolski protest rolników i wyjazd autokarem do Warszawy.Proszę o poinformowanie rolników ,sołtysów, radnych i wiadomość zwrotna o ilości chętnych na wyjazd tel:607-327-607 Pozdrawiam Podlaska Izba Rolnicza Wróblewska Barbara