Wojskowe Centrum Rekrutacji zachęca do przyjścia na Bielską Majówkę Modelarską, która odbędzie się 11 maja 2024r. W trakcie majówki będzie możliwość zobaczenia sprzętu wojskowego (czołg Leopard 2A5 oraz wóz MRAP), a także rozmowy na temat jakie daje służba w 1 batalionie czołgów w Czartajewie (1 Dywizja Piechoty Legionów) oraz w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

 Bielsk Majówka Modelarska grafika ze sprzętem