Szanowni Państwo, Organizatorzy i Uczestnicy Obchodów Święta Niepodległości,
najważniejszą gwarancją niepodległości i suwerenności naszej Ojczyzny oraz bezpieczeństwa Jej przyszłych losów jest patriotyzm Polaków. Nasz naród, mimo błędów, a nawet aktów zdrady części jego elit, nigdy nie poddał się zniewoleniu i obcej dominacji. Miłość do Polski ostatecznie zawsze zwyciężała w konfrontacji z targowicą, partykularyzmem i prywatą, choć nieraz przychodziło nam płacić za to wysoką cenę. Utrata niepodległości przez wielkie i dumne państwo, jakim była I Rzeczpospolita, nadała tragiczny wymiar życiu przyszłych pokoleń. Dzięki świadomości i sile ducha narodowego Polaków po 123 latach braku własnego państwa zdołaliśmy znowu „wybić się na niepodległość”. Nie było nam jednak dane cieszyć się nią na trwałe.

Odrodzone państwo polskie, po odparciu nawały bolszewickiej 1920 roku, wywalczyło tylko na dwadzieścia lat swoje bezpieczeństwo i możliwość odbudowy jego siły po okresie zaborów. Wkrótce znowu doświadczyliśmy niemieckiej i rosyjskiej agresji, IV rozbioru Polski i sowieckiej komunistycznej okupacji. Naród polski nigdy się jednak nie poddał, bo w naszej historii „walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z krwią ojca spada dziedzictwem na syna”.

Współczesne pokolenie Polaków cieszy się wolnością i ma szczęście żyć we własnym suwerennym państwie. Historia jednak ma swoje nawroty, a imperializmy wciąż odżywają. Mimo wojny, która toczy się niedaleko naszych granic i zagrożenia także naszego bezpieczeństwa ze strony Rosji, wiary i otuchy dodaje dokonujące się w ostatnim czasie wzmacnianie naszej siły obronnej, rozbudowa i unowocześnianie polskiej armii, solidarność sojuszników Polski w ramach NATO, a przede wszystkim coraz mocniejszy patriotyzm Polaków, w tym młodego pokolenia, czego jednym z dowodów jest chętne i dobrowolne wstępowanie naszych obywateli w szeregi polskiego wojska.

Uczestnicząc w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz swojemu patriotyzmowi. Aby był on mocny, głęboki i świadomy, warto podejmować refleksję nad naszą historią, dobrze rozumieć jej karty, i te heroiczne, i te tragiczne, a także odpowiedzieć sobie na pytanie, jak dzisiaj służyć Polsce i jej przyszłości, by nie powtarzać błędów przeszłości i nie doświadczać ponownie ich tragicznych konsekwencji.

Nie jest to trudne. Wystarczy kochać swoją Ojczyznę, czuć i myśleć po polsku oraz mieć w sobie szczere przekonanie, że warto być Polakiem i że to nie jest powód do kompleksów, lecz do narodowej dumy. Niech żyje wolna, niepodległa i suwerenna Polska, Najjaśniejsza Rzeczpospolita!

 

Święto Niepodległości 2022 roku

Z wyrazami patriotycznej solidarności
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polski

Jarosław Zieliński