PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Wólka, kol. Kuraszewo, Koweła, Łosinka (wieś i kolonia), Wasilkowo, Rzepiska (wieś i kol.), Olchowa Kładka, Borysówka, ST 03-X132 EF Wólka

03-X132, 03-664, 03-660, 03-626, 03-625, 03-434, 03-382, 03-381, 03-378, 03-377, 03-376, 03-1401, 03-1400, 03-1389, 03-1388, 03-1387, 03-1105,

10.11.2022

8.00-19.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991