W dniu 26 października 2022 roku w remizie  Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie obyło się przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Orzeszkowo.

W ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Gmina Hajnówka pozyskała środki w wysokości 25 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Z pozyskanych środków zakupiono: komplet 14 sztuk szyn Kramera, deskę ortopedyczną, miernik wielogazowy, butlę kompozytową 6,8l oraz stację obiektową DSP52L wraz z radiotelefonem. Łączna wartość przeznaczonych środków na realizację zadania wraz z wkładem własnym Gminy Hajnówka to 25 100,00 zł. Zakupiony sprzęt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa strażaków biorących bezpośrednio udział w działaniach ratowniczych, a tym samym podniesie sprawność jednostki OSP Orzeszkowo w ratowaniu życia, zdrowia i mienia.