Herb Gminy Hajnówka

Gmina Hajnówka nie posiada heraldyki związanej z własnością szlachecką, która na tym terenie nie występowała.

Herb i Flaga zostały przyjęte uchwałą Rady Gminy Hajnówka 4 czerwca 2013 r.

Gmina ma charakter leśno - rolniczy. Jej całkowita powierzchnia wynosi 29344 ha, z czego 55% zajmują lasy, a 37% - użytki rolne. Wschodnią część gminy zajmują tereny leśne należące do Puszczy Białowieskiej (jej pierwotna nazwa to Puszcza Kamieniecka). Część zachodnia, dziś tereny rolnicze, to dawna Puszcza Bielska. Tereny te stanowiły dobra królewskie, zasiedlane w miarę zagospodarowywania puszcz przez służby leśne - osoczników. Jedyna większa miejscowość tego terenu - Hajnówka - to pierwotna strażnica leśna z XVII w., potem ośrodek leśny, tartaki - prawa miejskie uzyskała dopiero po II wojnie światowej. Administracyjnie ziemie te należały najpierw do województwa trockiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a od 1520 r. do nowo utworzonego województwa podlaskiego od 1963 r. przyłączonego do Korony. Tradycja heraldyczna tego obszaru to jedynie Pogoń Litewska powszechnie stosowana w województwach i powiatach zachodnich jednostek administracyjnych Wielkiego Księstwa Litewskiego.