Wykres kołowy

Elementem komplementarnym są portrety miejscowości statystycznych dostępne w Banku Danych Lokalnych.

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016 dostępne jest do pobrania w pliku PDF z gus.stat.gov.pl