Inwestycje realizowane w kadencji 2014-2018

2014r.

 • Przebudowa drogi w Przechodach 592 265 zł. (200 tys. fundusz leśny).

 

2015r.

 • Przebudowa drogi w Lipinach o wartości 1 537 749 zł ( 250 tys. fundusz leśny).
 • Udział Gminy Hajnówka w przebudowie drogi powiatowej Dubicze Osoczne – Jagodniki w kwocie 74 603 zł.

 

2016r.

 • Przebudowa drogi Nowosady – Dubińska Ferma 721 570,83 zł.
 • Przebudowa drogi w Soroczej Nóżce wartość – 588 670 zł.
 • Przebudowa drogi w Skryplewie – 689 480 zł
 • Pozyskano 1 200 000 zł z funduszu leśnego.
 • Remont odcinka drogi gminnej w Mochnatem „prohułka”.

 

2017r.

 • Przebudowa drogi Orzeszkowo – Sosnówka 1 443 777 zł – pozyskano 500 tys. zł z funduszu leśnego.
 • Budowa drogi w Orzeszkowie „Nowe Osiedle” – 183 337 zł.
 • Budowa drogi w Pasiecznikach Dużych „Stepki” – 396 808 zł.

 

2018r.

 • Przebudowa drogi Olchowa Kładka I etap – 761 754 zł. Pozyskano 350 tys. z funduszu leśnego.
 • Przebudowa drogi Zatrościniec – Podtrościniec II etap 657 827 zł.
 • Budowa I etap ul. Łąkowej w Dubinach (odcinek od drogi powiatowej do Leśnej Prawej za kwotę 487 804 zł).
 • Przebudowa ul. Łąkowej odcinek 521/9 i 522/13 w kwocie 480 367 zł.
 • Wykonanie nakładki na skrzyżowaniu drogi Stepki – Orzeszkowo – Jagodniki.

 

Ponadto:

 • Złożono wniosek na II etap przebudowy drogi relacji Borysówka – Olchowa Kładka do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
 • Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Torowej w Dubinach.
 • W latach 2015 – 2018 uzyskano dofinansowanie na budowę 188 kolektorów słonecznych i 8 ogniw fotowoltaicznych.
 • wykonano remonty świetlic wiejskich w Borysówce, Czyżykach, Dubinach, Mochnatem, Nowoberezowie, Nowokorninie, Trywieży, rozpoczęto remont w Orzeszkowie.
 • Pozyskano środki i współfinansowano budowę siłowni zewnętrznych, placów zabaw w Nowosadach, Mochnatem, Nowoberezowie, Dubinach, Starym Berezowie oraz Puciskach.
 • Wybudowano altany w Borysówce, Puciskach, Mochnatem, Kotówce, Lipinach oraz zadaszenie w Dubinach.
 • Rozbudowano oświetlenie uliczne w Borysówce, Dubinach – ul. Krótka, Łąkowa, Cegielniana, Nowoberezowie, Olchowej Kładce, Sacharewie, Soroczej Nóżce, Wygodzie, Postołowie, Starym Berezowie. Przygotowano dokumentacje na rozbudowę oświetlenia w Chytrej.
 • Wykonano remont mogił ofiar terroru niemieckiego na cmentarzu w Hajnówce oraz pomnika Powstania Styczniowego w Orzeszkowie.
 • Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Mochnatem oraz 3 przepompownie ścieków, wykonano przyłącze kanalizacyjne w Budach Leśnych.
 • Dokonano remontów pomieszczeń OSP w Mochnatem, Nowokorninie i  Orzeszkowie oraz wyposażono częściowo w nowy sprzęt.
 • Wykonano remont Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie.
 • Wykonano remont pomieszczenia archiwum zakładowego gminy.
 • Ponadto wybudowano 17 wiat przystankowych, 10 tablic ogłoszeniowych oraz dokonano oznakowania nieruchomości kolonijnych.
 • Zrekultywowano gminne składowisko odpadów komunalnych w Starym Berezowie.

 

 Dodatkowo

W zakresie inicjatyw społecznych, projektów kulturalnych i szkoleń zrealizowano 21 projektów miękkich.

Przygotowano dokumentację na utworzenie Klubu Integracji Społecznej w byłym budynku zlewni mleka w Dubiczach Osocznych. Wniosek o dofinansowanie oczekuje na ocenę w Urzędzie Marszałkowskim.

Rozpoczęto tworzenie „parku” samochodów strażackich w Nowosadach.

 

Warto podkreślić, że wymienione wyżej działania nie wyczerpują jednak katalogu wszystkich zadań i działań zrealizowanych w okresie od grudnia 2014r. do października 2018r. na rzecz Gminy Hajnówka.

 IMG 20181002 080320