Dubiny stanowią największą jednostkę osadniczą Gminy Hajnówka. Bliskość miasta Hajnówka, położenie wzdłuż drogi wojewódzkiej i rozbudowana sieć infrastruktury wodno – kanalizacyjnej sprawiają, iż miejscowość posiada atrakcyjną ofertę inwestycyjną – w zakresie zabudowy jednorodzinnej. Gmina Hajnówka nie ustaje w staraniach zmierzających do zapewnienia równego dostępu do infrastruktury komunikacyjnej – wszystkim mieszkańcom. W chwili, gdy pisane są niniejsze słowa prowadzone są prace zmierzające do modernizacji ul. Łąkowej na odcinku od drogi powiatowej Dubiny – Postołowo do rzeki Leśnej Prawej – I etap. W ramach modernizacji wykonane zostanie 262 mb nawierzchni z kostki brukowej. Całkowita wartość inwestycji zamknie się w 487 804 zł. Ponadto przygotowane są projekty na przebudowę kolejnych odcinków ul. Łąkowej, ul. Torowej oraz drogi Dubiny – Lipiny wraz z pełną infrastrukturą. Zadania te zostały ujęte w projekcie budżetu gminy na rok 2019.

 lakowaII

lakowaI