Z dniem 13 sierpnia teren placu budowy – stanowiący główną ulicę wsi w Olchowej Kładce został przekazany dla wyłonionego w ramach przetargu Wykonawcy. W chwili gdy pisane są te słowa inwestycja powoli nabiera rozpędu – przeprowadzono karczowania poboczy oraz wytyczono granice przebiegu inwestycji.

 

W ramach tegorocznego przedsięwzięcia zostaną wykonane prace polegające na usunięciu istniejącej nawierzchni drogi i wykonaniu wielowarstwowej podbudowy na całym odcinku drogi gminnej nr 108563B – stanowiącej jednocześnie główną ulicę wsi. W pierwszym etapie wykonane zostanie:

- 291 m nawierzchni – stanowiącej przedłużenie drogi leśnej - wykonanej z kruszywa łamanego,

- 554 m nawierzchni żwirowej – stanowiącej podbudowę dla nawierzchni z kruszywa łamanego,

 

Docelowo cała nawierzchnia ulicy wsi w Olchowej Kładce zostanie wykonana z kruszywa łamanego. Realizacja przedsięwzięcia została umożliwiona dzięki środkom finansowym przyznanym z Funduszu Leśnego. Całkowita planowana wartość robót na rzecz realizacji I etapu wynosi 746 993,79 zł przy dofinansowaniu Funduszu Leśnego wynoszącego 350 tys. zł.

 

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz