W dniu 31 marca 2022r. w Urzędzie Gminy Hajnówka odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego dotyczące planowanej budowy ścieżki rowerowej Białowieża-Hajnówka, zaś 2 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w HDK.

Zapraszamy do udziału w kolejnych konsultacjach, które odbędą się 5 kwietnia w godz.17-20.00 (Nieznany Bór - Enklawa Białowieska). W trakcie spotkań dostępne są mapy z naniesionymi wariantami, które zamieszczone są także na stronie www.sciezkabialoweska.pl. Konsultacje mają charakter opiniodawczy. Swoje wnioski i uwagi można składać na formularzach konsultacji, które będą analizowane w dalszym procesie przygotowania projektu. Mamy nadzieję, że uda się wspólnie wypracować taki wariant ścieżki, który uwzględni troskę o mieszkańców regionu, troskę o wartości przyrodnicze, atrakcyjność dla turystyki, prezentację walorów przyrodniczych, rozsądne uzupełnianie się z trasami pieszymi, bezpieczeństwo korzystających ze ścieżki oraz bezpieczeństwo w szeroko pojętym ruchu kołowym, szybkość realizacji, długość trasy itp.

 

  Fotografie przedstawiają uczestników konsultacji.