Wójt Gminy Hajnówka, w ślad za serwisem dedykowanym wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, informuje, iż podmioty (m.in. producenci rolni, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) zainteresowane działalnością w sektorze produkcji energii odnawialnej mogą ubiegać się o dotację na założenie jak i rozbudowę istniejącej infrastruktury OZE (instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, biogazownie). Szczegółowe informacje odnajdą Państwo pod adresem: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-4.html

Planowany termin zakończenia naboru to 30 września 2019 r.

 

[informacja podana za: rpo.wrotapodlasia.pl]

 

Wójt Gminy Hajnówka

mgr Lucyna Smoktunowicz