Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "MAKSBUD" Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim powiadamia, że od dnia 12.07.2019r. planowane jest rozpoczęcie robót związanych z rozbudową drogi krajowej Nr 66 na odcinku Kleszczele - Połowce (granica państwa) o długości 12,5 km.

 maksbud