Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce oferuje dodatkowe wsparcie dla seniorów w postaci Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie, który działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00. Placówkę tę stworzono z myślą o podtrzymywaniu kondycji psychicznej i zwalczaniu osamotnienia osób starszych.

  Dom Dziennego Pobytu zapewnia:

 • podtrzymywanie aktywności społecznej;
 • utrzymanie dobrej kondycji i sprawności ruchowej (np. zajęcia gimnastyczne, ćwiczenia oddechowe);
 • utrzymywanie i rozwijanie sprawności intelektualnej (np. gry świetlicowe, ćwiczenia pamięci);
 • usamodzielnienie i pobudzenie zaradności;
 • rozwijanie różnych zainteresowań (różne terapie zajęciowe, np. warsztaty manualne, kulinarne i  muzyczne);
 • organizację wolnego czasu (np. wspólne wycieczki);
 • oparcie społeczne: zaspokojenie potrzeby kontaktu i przynależności (w tym integracja ze środowiskiem lokalnym);
 • posiłek.

 

Jak otrzymać miejsce w DDP?

 1. Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce i wyraź swą chęć uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Dom.
 2. Przedstaw zaświadczenie lekarskie o stanie swojego zdrowia oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu.
 3. Czekaj na wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w twoim miejscu zamieszkania – ma na celu zbadanie twojej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej.
 4. Czekaj na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Z usług Domu mogą korzystać:

 • emeryci lub renciści w wieku emerytalnym (powyżej 60. roku życia);

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ul. A Zina 1, 17-200 Hajnówka pok. 38, 46 tel. 85 306 78 30, 85 306 78 31

 

Relacja TV Podlasie : https://www.facebook.com/lucyna.grygoruksmoktunowicz/posts/pfbid02U9faVry1XfPy7BcxQDGUmPHHFT14AuqF2gUrH1cdcYecG1d48kxWKvgS2HUBZnHYl