Tadeusz Szymańczak wspólnie z dr Romanem Warzecha rozpoczęli jak co roku monitorowanie Omacnicy Prosowianki, bardzo groźnego szkodnika w uprawie kukurydzy. Panowie przygotowują metody ograniczania i zwalczania tego patogena,

Przekazują link z prowadzonymi badaniami

 

Będą tam zamieszczone dane o prowadzonych badaniach a także obserwacjach, można podglądać ilość odłowionych samic i samców, zobaczyć na wykresie czy ta ilość wzrasta, jeśli tak, to o ile, w tabeli podawane są również dane atmosferyczne: temperatura dnia o godz. 6,00, wilgotność i ilość opadów jak też suma w danym czasie.

Kontakt w sprawie omacnicy prosowianki pod nr 502 56 94 85  - Tadeusz Szymańczak

 

https://www.dropbox.com/s/j2erckdijypwlem/Omacnica%20wykres%202022%20r.pptx?dl=0