SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Dgc. Adama Dowgirda 9      

NIP 543-17-71-354, Reg. 050582500
tel. 85 682 92 31    

Hajnówka, 01.06.2022 r.

 

Bezpłatny Program szczepień przeciwko
Kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM) w hajnowskim Szpitalu.

Pragniemy niniejszym poinformować, iż hajnowski Szpital został partnerem projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób od kleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Program szczepień skierowany jest do osób w wieku 18-64 lat, należących do grup ryzyka zachorowania w związku z wykonywaną pracą w sektorze rolnictwa, łowiectwa, rybactwa. Program obejmuje bezpłatne szczepienia, kwalifikację lekarską do szczepienia i kampanię edukacyjną na temat profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze.

Szczepienia będą wykonywane w okresie od lipca 2022 r. do września 2023 r. w Poradni Ogólnej Przychodni Rejonowej Nr 1 w Hajnówce (ul. Piłsudskiego) oraz Gminnych Ośrodkach Zdrowia w Białowieży, Czeremsze, Dubiczach Cerkiewnych, Narwi i Narewce

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 85 682 90 42 (w godzinach 8.00-15.00) lub pisząc na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiat hajnowski jest obszarem endemicznym występowania chorób od kleszczowych o największym w skali całego kraju wskaźniku zapadalności.

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) to ostra choroba wirusowa, która często wiąże się z poważnymi powikłaniami neurologicznymi, może nawet prowadzić do zgonu. Źródłem infekcji może być ukąszenie przez zakażonego kleszcza. Do zakażenia dochodzi w pierwszych minutach od ukłucia przez kleszcza, dlatego jego usunięcie nie zapobiega KZM. Dlatego też szczepienia ochronne w tym zakresie powinny być propagowane jako standardowe postępowanie profilaktyczno - prozdrowotne u wszystkich osób aktywnych zawodowo należących do grupy podwyższonego ryzyka zachorowalności.