Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób starszych. Placówka jest miejscem dla emerytów i rencistów. Warunkiem uczestnictwa jest ukończony 60 rok życia oraz zachowana sprawność psychiczna do samodzielnego funkcjonowania. Uczestnik może poruszać się przy pomocy drobnego sprzętu wspomagającego sprawność fizyczną (np. kula łokciowa, laska).

W dniu 11 maja 2022 roku uczestnicy mieli  możliwość przygotować w formie warsztatów kulinarnych zupę z pokrzywy majowej;)  oraz babkę ziemniaczaną, po czym odpocząć na świeżym powietrzu. Podopieczni biesiadowali, spacerowali, integrowali się. Spędzali aktywnie czas słuchając muzyki. Świeże powietrze i pozytywnie wpłynęły na samopoczucie seniorów.